Algemene oproep: meedenken over de toekomst van de kerk
23 apr 2022 Algemene oproep: meedenken over de toekomst van de kerk

Indrukwekkend daarbij om te zien en horen met hoeveel toewijding, deskundigheid en enthousiasme gemeenteleden doende zijn om hun specifieke onderdeel binnen onze organisatie inhoud te geven. Tijdens de gesprekken die wij daartoe voerden realiseerden wij ons echter ook dat er, naast de actieve vrijwilligers en beroepskrachten, nog veel gemeenteleden zijn die we niet zullen spreken maar die mogelijk wel willen bijdragen aan het “Verhaal van de toekomst”. Aan hen dan ook het verzoek deze bijdrage uiterlijk 16 mei a.s. per email aan mij toe te sturen, waarbij drie vragen beantwoord dienen te worden: a. welk vraagstuk betreft het, b. welke oplossing(en) stel je voor en c. wat wil je er zelf aan bijdragen? Ter informatie verwijs ik u graag naar het organisatieontwikkelingsplan (OOP) dat op onze website te vinden is: www.pkn-haaksbergen.nl.

Alle toegezonden bijdragen voegen wij toe aan de reeds in ons bezit zijnde rapportages.

 

Namens de WOO-leden,
Wim Slingerland,

voorzitter/adviseur WOO (Werkgroep organisatieontwikkeling)

wlslingerland@hotmail.com

0653989764

 
Meer lezen? Klik de documenten hier onderaan. En ze worden daarna geopend.
Start gesprekken
Huis dat een levend lichaam wordt
De kern
terug