Autodienst
02 feb 2021

Autodienst
Voor het geval u gebruik wilt maken van de autodienst, dan wordt u verzocht zelf contact op te nemen met de dienstdoende chauffeur. In het kerkblad in de rubriek "dienstenrooster" staat de autodienst bij elke zondag vermeld.
Contact: Mw. J. (Janni) Tijink-ter Avest.
terug