Collectebonnen

Collectebonnen
Collectebonnen zijn vekrijgbaar bij het kerkelijk bureau. Er zijn kaarten van
  • 20 bonnen á € 1,-- (kosten € 20,--)   
  • 20 bonnen á € 2,-- (kosten € 40,-- per kaart). 
Uitgaven voor collectebonnen zijn als gift aftrekbaar van de belasting. 
terug