Column Job
13 mei 2021 Column Job
Het kerstfeest ziet diep in onze culturele genen. Daarom zál het gevierd worden en ligt de lat hoog. Niet alleen wat betreft de aankleding van onze huiskamers, maar ook wat betreft de verwachtingen: Vrede, inspiratie en huiselijkheid. Het liefst allemaal tegelijk. En daaromheen herinneren we ons plotseling onze medemenselijkheid en willen in het voorbijgaan dus ook nog (even?) ‘goed doen’. Het is een gecompliceerde tijd van het jaar geworden, de decembermaand.

En het valt niet mee om te midden van alles wat er aan ons trekt te focussen op de grondtoon van het kerstfeest: Een kind geboren in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg voor die hoogzwangere vrouw en de man met wie zij samen op reis was om zich te laten inschrijven in de plaats waar ze vandaan kwamen.
Goddank had de herbergier meer lef in zijn donder dan ‘vol is vol’ en ‘klinkerde’ hij dat paar dus niet, en deed hij moeite voor hen – althans, zo laat zich raden. Zij vonden in ieder geval ruimte in een stal, waarschijnlijk de stal van de herbergier.

Ergens achteraf, daar waar niemand het verwachten zou, kwam – zo geloven wij - Gods liefde aan het licht. Immanuel: God-met-ons, de vredevorst. In een klein en kwetsbaar mensenkind – een baby’tje – dat het leven in een ander licht stelde. Rare snuiters kregen er lucht van. Herders die door engelen aangespoord waren, magiërs die zich door een hemelteken hadden laten verleiden. Dat lukte hun alleen doordat ze heenstapten over wat er in hun culturele genen ingebakken zat. Op basis van hun culturele genen waren ze nooit in beweging gekomen, hadden ze het heil nooit gevonden .

Hopelijk heeft Kerstmis dit jaar ook voor u meer in petto dan u ervan verwacht en vindt ú niet wat ú zocht, maar wórdt u gevonden, door die knipoog van God die doorgegeven wil worden. Als dat zich vertaalt in vrede, inspiratie en huiselijkheid - tel uw zegeningen - maar worden zowel huiselijkheid als inspiratie en zeker ook medemenselijkheid en vrede niet geboren uit verwondering?

Zo willen we ons in de kerstdiensten deze dagen ook in de eerste plaats verwonderen. In allerlei toonaarden en vanuit verschillende invalshoeken. Wij hopen dat velen daarbij van de partij zijn en dat iedereen weet dat onze deur open staat. Weet u welkom.

 
terug