Coronavirus
20 mrt 2020 Coronavirus
Het Coronavirus zal ons doen en laten voor langere tijd beïnvloeden.
Het moderamen heeft donderdag 19 maart lijnen getrokken voor de nabije toekomst van ons gemeenteleven in deze bijzondere situatie.
Het is van groot belang dat we nu zoveel “sociale afstand” bewaren als maar mogelijk is. In de eerste plaats met het oog op kwetsbare mensen, maar ook in ieders eigen belang.
Evengoed willen we als geloofsgemeenschap nu gehoor geven aan onze roeping om
  • naar elkaar (en ieder ander ook!) om te zien en nabij te zijn in geloofs en levensvragen;
  • ons geloof te vieren en te belijden;
  • ons diepe respect te betuigen aan iedereen die nu alles op alles zet om de zieken te verzorgen, ons land te besturen en de samenleving draaiend te houden.
Tot nader orde vinden er geen bijeenkomsten in het kader van ons gemeenteleven plaats waarvoor mensen op één plaats samenkomen.

Alle contacten lopen zoveel mogelijk via internet- of telefoonverbinding. Waar mogelijk staan we elkaar op afstand (via telefoon en zo mogelijk beeldverbinding) ter zijde. Als persoonlijke contacten onafwendbaar zijn, houden we minimaal 1,5 meter afstand en volgen we de voorschriften.

De zondagmorgendiensten worden voorlopig vervangen door internetdiensten (zie het bericht hieronder of klik hier). De stiltevieringen/vespers in de 40dagentijd en de vieringen op Witte Donderdag, Goede vrijdag en in de Paasnacht vervallen.

We doen wat in ons vermogen ligt om herdenkingsdiensten/ rouwdiensten in het kader van een kerkelijke uitvaart mogelijk te laten blijven. Dat zal per geval, afhankelijk van de omstandigheden van dat moment worden bekeken.

De bloemengroet, waarbij we bloemen als groet van de gemeente vanuit de zondagse kerkdienst bij mensen thuis bezorgen, vervalt in de maanden maart en april.

Alle gemeenteleden ontvangen via de post een speciale nieuwsbrief, met daarin ook een samenvatting van contactgegevens. U kunt deze ook hier (klik) vinden.
terug