Ziekte en verdriet
31 dec 2020 Ziekte en verdriet

Bezoek van gemeenteleden thuis, in het ziekenhuis of instelling.

Wanneer een gemeentelid uit het ziekenhuis ontslagen is, of thuis lang ziek ligt.

Ingeval van overlijden van een familielid of in andere probleemsituaties. 

Op verzoek van een gemeentelid of zijn/haar naaste

Wanneer men chronisch ziek is

Wanneer er sprake is van geestelijke nood en daarover wil praten

 
terug