Bidden (voor gewas en arbeid?) met eenvoudig plattelandsleven als thema
11 mrt 2021 Bidden (voor gewas en arbeid?) met eenvoudig plattelandsleven als thema

Het angelus (Frans: Lángélus), Jean-Francois Millet, 1857-1859. (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren)
12 maart 2021, Webmaster

De pest waart rond in Parijs (1849) en maakt vele dodelijke slachtoffers. Kunstschilder Jean-Francois Millet en zijn vrouw verruilen de stad voor het platteland. Het landleven wat hij lief heeft uit zijn jeugd. Maar...

Maar het kunstminnende publiek in zijn tijd vond zijn schilderijen helemaal niet mooi, afschuwelijk zelfs met flink uit de kluiten gewassen smerige figuren. Voor hem geen pastorale afbeeldingen met blozende herderinnetjes en blond gelokte herders die hun vee bij een waterput te drinken gaven. Hij voelde zich geraakt door het sociale onrecht van zijn tijd, uitmondend in afbeeldingen zoals hij het zag; geen schoonheid maar het werkelijke zware leven op het Franse platteland rondom Parijs.

Op het Angelus is het moment te zien waarop de kerkklok oproept tot gebed. De man en vrouw stoppen met hun werk, gereedschappen staan onberoerd om hen heen en gaan op in het bidden van het angelus (een soort wees gegroet). De bescheiden vroomheid van twee biddende mensen op een kale akker komt fraai tot uitdrukking. De gezichten zijn slecht te onderscheiden, ze verliezen hun identiteit en verworden tot beeld van de arme plattelandsbevolking.  

Anno 2021 kun je het akkerland zo niet meer voorstellen. Het Angelus klinkt niet meer. Ons huidige platteland, is grotendeels ontgonnen, ontwaterd, verwoest, over bemest, platgespoten, vergiftigd, verdroogt, verdicht, van insecten en bloemen ontdaan. Gelukkig groeit het besef om de huidige crisis (in gezondheid en klimaat) te zien als inspiratie (in gebed voor gewas en arbeid en visserij) om veranderingen in gang te zetten.
terug