Dashboard Coronavirus
01 okt 2020

Dashboard Coronavirus
Het landelijk reproductiegetal is wel onder de 1, maar het aantal positief geteste mensen per 100.000 blijft voor de Regio Twente zorgbarend hoog. 

We zijn allemaal vrije mensen die ook eigen afwegingen kunnen en moeten maken. Als geloofsgemeenschap drukken we iedereen op het hart om het het virus zo moeilijk mogelijk te maken zich verder te verspreiden en alles op alles te zetten om het weer in te dammen.
Hoe minder contactmomenten en verplaatsingen deste moeilijker maken wij het het virus om zich (verder) te verspreiden.

Wees voorzichtig met uzelf en met anderen. 
Houd het hoofd koel en het hart warm.
Zie ook de kanselboodschap van de Haaksbergse geloofsgemeenschappen en het college van B&W.

RIVM bron: 
Het landelijke reproductiegetal  op 18 februari  net is lager dan 1 (0,96  om precies te zijn)
Als het reproductiegetal lager is dan 1 daalt het aantal besmette mensen en dammen we Corona in.
Als het reproductiegetal hoger is dan 1 stijgt het aantal besmette mensen en vertoont Corona een olievlekwerking.

Lokaal is het ''aantal positief geteste mensen per 100.000" lager dan 7 (4,1 om precies te zijn).
7 is de signaalwaarde.
Als de signaalwaarde lager dan 7 is gaat het de goede kant op.
Als de signaalwaarde hoger dan 7 is gaat het de verkeerde kant op.
terug