Ds. O.G. Haasnoot
19 jan 2012 Ds. O.G. Haasnoot

Lieve mensen
Dit is de eerste gemeente in mijn leven waar ik terug ben gekeerd als predikant. Nou ja eigenlijk als kerkelijk werker, want het is en het was een tijdelijke aanstelling. Maar het is wel even anders dan anders. En eigenlijk trekt me dat wel aan! Nu is anders denken niet altijd gelijk goed, maar soms….
In de vorige eeuw schreef Karl Barth een kerkelijke dogmatiek. Je moest je daar als student in verdiept hebben. Wat me nog is bijgebleven, is dat God de gans andere is. Niet te definiëren, laat staan in woorden weer te geven en die God zette me op het spoor van ont-dekkingen. Waar we in ons denken alles onder woorden toedekken, kwam het op momenten van ont-dekken tot nieuwe inzichten, tot verwondering en door Karl Barth benoemd als Openbaring. Als God zich openbaart in Christus Jezus wordt er iets zichtbaar van het gans andere. Daardoor gaan blinden weer zien en armen weer geloven. Als ik nu terugkijk naar mijn leven, zie ik me starten in een kleine Zeeuwse gemeente om het vak te leren, dat mij niet van huis uit was toebedeeld. In Curaçao leerde ik, dat alle Nederlandse gedachten niet zomaar overgezet konden worden in een vreemde taal (Engels en Papiaments) maar ook in een andere cultuur. Terug in Nederland kwam ik in een Vinex locatie te werken, waar oud en nieuw samen moesten gaan in een kerkgebouw. Heel interessant en aan tal van nieuwe initiatieven heb ik mee mogen werken. In Zutphen kwam ik in een kathedraal te werken, een gebouw midden in de stad, maar vervreemd van de stad als het ging om de diensten van de kerk in de samenleving en tenslotte ging ik werken in een kleine gemeente als Usselo om me daar heel goed thuis te voelen. Ik kan nog heel veel meer vertellen van de ontwikkeling van dat “ikke”, maar er zit ook in mijn leven het verhaal van de wolk, die met me mee trok. In Curaçao meegenomen door de N.O.- passaat en in Nederland vaak een westenwind, maar meer nog er was dat onbenoembare, dat me vergezelde en dat ik vooral mocht leren kennen in de ontmoetingen met de ander. Daar staat Hij op of is de stille aanwezige, die vraagt naar wat er in ons omgaat, als bij de Emmaüsgangers. Zo ben ik verbonden aan u en met u en in Twente moet je het dan hebben over ons en jullie en dan ben je gelijk dat ikke al een beetje kwijt en dat afstandelijke u. We trekken dus een tijd met elkaar op en hopelijk vindt de gemeente dan weer iemand, die de plaats van ds Gonda Elzenga kan innemen.
Voor mensen, die de vespers in de 40 dagentijd al hebben meegemaakt, ik kan u zeggen, dat de samenwerking tussen Haaksbergen-Buurse en Usselo ons heel goed heeft gedaan. Dat geeft hoop voor de toekomst.
Ds Olaf Haasnoot


 

terug