Even Voorstellen: Ds. Marieke Andela Hofstede
04 dec 2022 Even Voorstellen: Ds. Marieke Andela Hofstede
We hebben gewerkt in zes gemeenten, allemaal gelegen in Friesland of in Gelderland. Inmiddels zijn we met emeritaat. Dankbaar kijken we terug op intensieve, mooie jaren waarin we hoop en liefde mochten delen met veel verschillende mensen. Nu is er tijd voor hobby’s als zingen, wandelen en lezen. Daarnaast passen we geregeld op onze kleinkinderen.
Geloven blijft voor mij cirkelen om een geheim. Zoeken, vinden en verder zoeken. Ik probeer open in
het leven te staan, met verwondering en vertrouwen. Verbindingen leggen tussen generaties vind ik belangrijk.
Op zondag 18 december lezen we over Tamar. Een wonderlijk verhaal vol onrecht en vreemde wendingen. Toch is ook Tamar een van de voormoeders van Jezus. Wat krijgt Hij van haar mee? En wat heeft dit ons te zeggen? Daarover zal het gaan op deze vierde zondag van Advent.
terug