donderdag 18 april 2024

Gemeenteavond PKN Haaksbergen - Buurse. Thema “Betekenis van water”

Datum: 
 donderdag 18 april 2024
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Jhr Von Heijdenstraat


Mevr. Ellen Hemmers. Lid dagelijks bestuur Waterschap Vechtstromen

Zoals u wellicht weet zijn er minimaal twee momenten in het jaar dat de kerkenraad u als gemeentelid uitnodigt voor een gemeenteavond. Deze keer is er voor gekozen om het financiële gedeelte los te koppelen van deze avond. De jaarrekeningen zullen dan ook op een later moment worden aangeboden met de gebruikelijke mogelijkheden voor controle en zienswijze.
Donderdag 18 april 2024 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00uur) in de Protestantse kerk aan de Jonkheer von Heijdenstraat
Op de agenda zullen de volgende punten aan u worden voorgelegd:
- Welkom
- Mededelingen vanuit de kerkenraad
- Thema: “Betekenis van water” door mevr. Ellen Hemmers Lid dagelijks bestuur Waterschap Vechtstromen
- Vervolg implementatie proces
- Sluiting (ds. J. Stein)
Na afloop is er een gelegenheid om na te praten met een drankje.
Namens de kerkenraad,
Theo van der Hulst, voorzitter

terug