dinsdag 16 januari 2024

Huiskamergesprek. Thema: "Ga Mee"

Datum: 
 dinsdag 16 januari 2024

Beste mensen,
We willen u graag uitnodigen voor huiskamergesprekken. Dit is een nieuw ontwikkeld concept. Het doel van de ge-sprekken is om gemeenteleden elkaar te laten ontmoeten. Ontmoeten, waarbij we elkaar zien en spreken over het thema ‘Ga mee’.
Bent u erbij op één van de volgende data?

16 januari, middag of avond

14 februari, middag

12 maart, middag of avond

16 april, middag of avond
Het verbindende thema is ‘Ga mee’ (PKN 2024), gebaseerd op het lied “Ken je mij, wie ken je dan”, van Huub Ooster-huis en actueel gezongen door Trijntje Oosterhuis, naar Psalm 139. Zowel het thema als het lied biedt ruimte aan di-verse vragen en ervaringen. Dergelijke onderwerpen kunt u eventueel, al of niet anoniem, van tevoren doorgeven via het kerkelijk bureau.
Elke groep zal uit maximaal acht personen bestaan en de bijeenkomst zal begeleid worden door een predikant of ou-derling. We focussen op een ongedwongen veilige sfeer, waarin eenieder zich vrij voelt te zeggen wat hij of zij wil zeg-gen.
Aanmelden kan via onderstaand strookje. Het strookje kunt u afgeven bij het kerkelijk bureau of daar in de brievenbus doen. Ook kunt u zich opgeven via e-mail bij Ria Slingerland (r.slingerland@pkn-haaksbergen.nl) of Janneke Loorbach (j.loorbach@ pkn-haaksbergen.nl). Wilt u dan ook de gegevens, zoals aangegeven op het strookje, vermelden? Ook horen we graag als vervoer voor u een probleem, is. Dan proberen we daarvoor een oplossing te zoeken. Het strookje is uitsluitend bedoeld voor het opgeven van deelname, de adressen van de “huiskamers” volgen t.z.t.
We hopen u op één van de bovengenoemde momenten te mogen ontmoeten!
Namens het team van predikanten en ouderlingen.

terug