dinsdag 12 maart 2024

Huiskamergesprek. Thema: "Ga Mee"

Datum: 
 dinsdag 12 maart 2024
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Familie Verwer

12 maart, avond, 20.00 uur

Reserve 
Fam Tijink, 14.00 uur

Het verbindende thema is ‘Ga mee’ (PKN 2024), gebaseerd op het lied “Ken je mij, wie ken je dan”, van Huub Ooster-huis en actueel gezongen door Trijntje Oosterhuis, naar Psalm 139. Zowel het thema als het lied biedt ruimte aan di-verse vragen en ervaringen. Dergelijke onderwerpen kunt u eventueel, al of niet anoniem, van tevoren doorgeven via het kerkelijk bureau.
Elke groep zal uit maximaal acht personen bestaan en de bijeenkomst zal begeleid worden door een predikant of ou-derling. We focussen op een ongedwongen veilige sfeer, waarin eenieder zich vrij voelt te zeggen wat hij of zij wil zeg-gen.

 

terug