Kerk in actie
25 apr 2022 Kerk in actie

Op 22 mei zullen wij een taartbuffet verzorgen tijdens het koffiedrinken na kerktijd. Ook dit is na lange tijd weer mogelijk. 

Daarna volgt op 29 juli het saladebuffet. 

Noteert u de data alvast in uw agenda? 

Tevens kan ik mededelen dat er € 2700,00 is overgemaakt voor het project "Sterke vrouwen in de kerk in Papoea". Ondanks de coronaperiode toch een mooi bedrag. 
Met veel vrijwilligers uit onze kerk hebben we de dr. Ariënsschool schoongemaakt en ingericht. Er is heel hard gewerkt. En met een geweldig resultaat.  

De burgelijke gemeente heeft een korte uitleg verzorgt. Alle klaslokalen en andere ruimtes werden flink onder handen genomen.

In 1e instantie ging het om het schoonmaken van het gebouw. Daarna kwam de inrichting. Veel inventaris kwam uit de opslag van de rommelmarkt. Met man en macht zijn de vrijwilligers daar ook aan het werk gegaan.  

Vrachtwagens vol werden ter beschikking gesteld. Het ging om meubels, maar ook om serviesgoed, bestek etc.  

Medewerkers hebben ook geholpen om de school gezellig in te richten.  

Er kwam veel kleding binnen en wel zoveel dat daar op een gegeven moment mee moest worden gestopt. Vanuit de ervaring die in Borne was opgedaan met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen, was er gebrek aan nieuw schoon ondergoed. Omdat niet duidelijk was of deze aanschaf door de lokale overheid zou worden betaald, heeft de diaconie besloten dit te financieren.  

Een veel gehoorde opmerking was: wat heeft de Protestantse Gemeente veel geholpen. Zowel qua inzet van de vrijwilligers als wel voor de aangeboden goederen. Ook de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Haaksbergen uitten hun respect hierover. 

Daarom een woord van dank voor de medewerking van en vanuit de PG Haaksbergen-Buurse. Een hartverwarmende bereidheid om te helpen! 

Ook nu zijn veel vrijwilligers actief. Er worden veel activiteiten aangeboden. De mensen uit Oekraïne zijn heel erg dankbaar voor alles. Dat zeggen ze ook, soms ligt er een briefje met een hartje: thank you. 

Momenteel zijn er 16 bewoners. Maar er kan aan 60 mensen onderdak gegeven worden. Onbekend is of en zo ja, wanneer die ongeveer andere 40 Oekraïners komen. 

Tijdens de Paastafelverkoop kon u al wat foto's zien die genomen zijn van de ingerichte Ariënsschool, waar met veel menskracht ontzettend veel werk verricht is met een geweldig resultaat. We hopen dat de vluchtelingen zich hier thuis gaan voelen. 
Janni Tijink 

terug