zondag 30 juni 2024 om 10:00

Kerkdienst Jhr. Von Heijdenstraat. M.m.v. Kati Tenner, viool.
Voorganger(s): Ds. Wiebke Heeren

orde van dienst. 2e van de zomer

terug