Kerkgangers blijven kerk steunen in tijden van crisis
27 jan 2023 Kerkgangers blijven kerk steunen in tijden van crisis
  • Driekwart van de kerkleden verwacht een actieve houding van de kerk in deze crisestijd. We zien daarbij ook dat als kerkleden steun zoeken tijdens deze crisestijd, ze dit eerst het liefst doen bij familie en vrienden, maar daarna volgt de kerk.
  • Net als in 2020 en 2021 geeft ongeveer vier op de vijf kerkleden geld aan de kerk en geeft 35% tijd als vrijwilliger.
  • De naamsbekendheid van Actie Kerkbalans is zo goed als gelijk gebleven in vergelijking met 2021 en 2020. Negen op de tien kerkleden is hier (in meer of mindere mate) mee bekend. Bovendien is de grootste groep al langer bekend met Actie Kerkbalans. 
Download het infografic actie kerkbalans. Hier 
terug