Kick Off Beroepingscommissie
18 aug 2021 Kick Off Beroepingscommissie
Na een hartelijk welkom, hebben de tien leden zich eerst aan elkaar voorgesteld in een kennismakingsrondje. Dat is, als je allemaal uit één kerkgemeenschap komt prettig, maar als je uit twee verschillende komt helemaal!

Vervolgens gaf één van de leden, die ook bij het opstellen van de profielschets betrokken is geweest, een toelichting over de totstandkoming daarvan (warme overdracht). Hoe het belang en hoe mooi de wensen van beide gemeenten vertolkt zijn in één gezamenlijke profielschets. De wervingsadvertentie zal vanaf drie september a.s. op de website van PKN Nederland, op deze en die van de protestantse gemeente van Usselo geplaatst worden.

Nadat een heel aantal praktische kanten van het beroepingswerk zijn belicht is natuurlijk ook het belangrijke aspect van absolute vertrouwelijkheid en geheimhouding besproken.
Tijdens de bijeenkomst is dhr. Hans Overbeek benoemd als voorzitter en mw. Janni Tijink als secretaris. Ook hier weer een mooie combinatie van(uit) beide achtergronden!
Leuk om te zien was het enthousiasme en de goede zin waarmee meteen de agenda’s getrokken werden om vervolgafspraken vast te leggen.

Ter afsluiting hebben de kerkenraden van Usselo en Haaksbergen-Buurse de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de opdracht overgedragen aan de beroepingscommissie. Vervolg nieuws zult u dus van nu af aan vanuit die hoek op deze website en in ons kerkblad kunnen lezen.

Wij wensen de BC een prettige en vruchtbare samenwerking en Gods zegen toe!
terug