Kids Party Time voor kinderen groep 5, 6, 7 Kids Party Time voor kinderen groep 5, 6, 7
Kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn van harte welkom op deze club voor kinderen. Op een speelse en creatieve manier proberen we kinderen aan de hand van enkele grotere feesten vertrouwd te maken met de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt verhaal uit de bijbel of uit de traditie. Dat kan ook een eigentijds verhaal zijn.We bespreken het verhaal, kijken naar een filmpje, doen een spel of spelen het verhaal via eenvoudige vormen van Bibliodrama uit. We maken samen versieringen rond het feest dat aan de orde is en beginnen of eindigen telkens met een kort gebed of meditatie. Zo leren de kinderen spelenderwijs geloven.

Begeleiders: Melanie Diepenmaat, Mirjam Elferink en Sonja ten Asbroek
Data: zondagen, precieze data worden later bekend gemaakt via website
Tijd: 9.30 tot 11.00 uur
Locatie: Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55
Kosten: € 5,-
Opgave: Melanie Diepenmaat,   57 41 489,
Aantal deelnemers: 10 tot 15 per groep

 
terug