Koning David Koning David
Tijdens drie bijeenkomsten zullen we ons bezighouden met bijbelverhalen over koning David. Hierbij komen ook personen aan de orde die een bijzondere rol hebben gespeeld in zijn leven (zoals Saul, Jonathan, Abigaïl, Mefiboseth, Bathseba en Nathan). We zullen ook elke bijeenkomst afsluiten met het lezen van één van zijn psalmen.
Begeleider: ds. G. Elzenga
Data: donderdagmorgen 9 januari, 11 februari en 12 maart
Tijd: van 10.00uur tot 11.30uur.
Locatie: Gemeentecentrum van de Maranathakerk, Enschedesestraat 14-16
Opgave via e-mail gewenst, of tel. 06 57541783.
terug