Koning David Koning David
Donderdagen 23 november en 7 december 2017 – Koning David, wie hij was en wat hij is
Koning David is een van de bekendste en daarbij ook een van de meest aansprekende personen uit de Bijbel. Hij regeerde van ongeveer 1010 – 970 vdgj.; eerst alleen over Jehoeda vanuit de hoofdstad Hebron, later over geheel Israel vanuit Jeruzalem. Wat was zijn achtergrond, hoe kwam hij aan de macht, welke drama’s tekenden zijn leven en hoe werd hij opgevolgd – uiteindelijk door zijn zijn zoon Salomo. Wat betekent koning David nu nog voor het Jodendom?
Wanneer u een bijbel heeft neemt u die dan mee.
 
Nadere informatie vindt u tegen die tijd ook op de website www.ljgtwente.nl. Entree is gratis, maar een kleine bijdrage zal op prijs worden gesteld.
terug