Liturgiecommissie
24 jan 2021 Liturgiecommissie

Litugische kleuren

In de kerk zijn er door het jaar heen verschillende kleuren te zien. De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaar af. Elke kleur hoort bij een bepaalde kerkelijke periode en elke kleur heeft een eigen betekenis. Voor sommige kleuren is deze betekenis verbonden met kleuren zoals die in de Bijbel genoemd worden. Andere kleuren hebben een meer traditionele betekenis. Lees hier meer over Liturgische kleuren

Antependium.

In onze kerk wordt een gekleurde loper over de avondmaalstafel gebruikt om aan te geven wat het karakter is van de eredienst. Verder draagt de voorganger een stola in dezelfde kleur als het Antependia.

Orden van dienst 


Een eredienst is een liturgische dienst of een "openbare dienst". De orden van dienst is een "programmaboekje" waarin de opbouw van de dienst is beschreven. 

Liturgisch bloemschikken
PKN Utrecht. Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Fotoalbum: Schikking 40-dagen tijd 2019
terug