Monumentale kastanjeboom geveld
05 okt 2022 Monumentale kastanjeboom geveld


Door een boomtechnisch adviseursbureau was een rapportage uitgebracht over de conditie van het bomenbestand rondom de kerk.

Helaas bleek voor wat betreft de meest in het oog springende boom, naast de kerk, dat er niet alleen sprake is van een slechte conditie, maar bleek de boom als oorzaak daarvan een ernstige aantasting van de Kastanjebloedingsziekte te hebben.


In verband daarmee is, vooral om veiligheidsredenen, geadviseerd om deze boom met een spoedvergunning te laten kappen. Omdat er ook geen verblijfplaatsen van beschermde soorten aangetroffen zijn, kon de procedure in gang gezet worden.

De boom is met het bekend worden van deze rapportage direct met een waarschuwingslint afgezet en is er een spoedprocedure in gang gezet bij de Gemeente Haaksbergen. Dit heeft geresulteerd in een besluit tot noodkap.

Binnen een week na de verleende toestemming heeft deze noodkap plaatsgevonden. Een klus die de hele zaterdag heeft geduurd. Daarmee is helaas de monumentale kastanje  niet alleen geveld, maar is ook de grootste en beeldbepalende boom van 23 meter hoog en een doorsnede van meer dan een meter naast onze kerk verdwenen.
terug