Hoe gaat het toe in onze kerk? Liturgie voor "Vrumden" Hoe gaat het toe in onze kerk? Liturgie voor "Vrumden"

Liturgiecommissie, 24 augustus 2021
Hier vindt u een uitleg van de volgorde van de kerkdienst, zoals gebruikelijk is in de Protestantse kerk Haaksbergen - Buurse. Kik hier om de uitleg te downloaden.
 
Erediensten op zon-en feestdagen Erediensten op zon-en feestdagen
Binnen onze gemeente worden diverse soorten erediensten gehouden. Allereerst de wekelijkse eredienst op de zondagmorgen, dit is de kernviering van de gemeente over het geloven in de God van Israël in diverse uitingen (delen van brood en wijn, bidden, musiceren, zingen, lezen, mediteren, collecteren enzovoort). Deze begint om 10.00 uur. Tenzij anders aangegeven. 
lees meer »
 
Dienst bij overlijden Dienst bij overlijden

 
Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid bij het overlijden van een geliefde.
 
lees meer »
 
Gedachtenisdienst aan de overledenen Gedachtenisdienst aan de overledenen

Deze Herdenkingsdienst geeft invulling aan de behoefte om de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden te gedenken. De familie van de overledene wordt uitgenodigd voor deze dienst.
lees meer »
 
Themadiensten Themadiensten

Kerstevent 2020
Naast “gewone” erediensten zijn er themadiensten gedurende het jaar. Dat zijn diensten waarin bepaalde elementen van de eredienst ontbreken en andere, minder vertrouwde dingen mogelijk zijn. Zonder volledig te zijn noemen we er een paar.
lees meer »
 
Huwelijksdienst Huwelijksdienst
Wilt U in een speciale trouwdienst uw huwelijk (of andere vorm van partnerschap) laten bevestigen? Neem dan contact op met een van de predikanten in een vroeg stadium van de voorbereidingen. 
lees meer »
 
Liturgiegroep Liturgiegroep
De liturgiegroep bereidt de diensten in in de Goede of Stille Week, de vespers tussen september en Pasen en een aantal themadiensten voor in samenspraak met de voorganger en de kerkmusicus. Verder wordt uitvoering gegeven aan de liturgische bloemschikking op bepaalde kerkelijke vieringen.
lees meer »
 
Doopdienst Doopdienst


Is er bij u een kind geboren? Hartelijk gefeliciteerd!

Zo'n belangrijke gebeurtenis wilt u misschien temidden van de kerkelijke gemeente vieren. En de kerkelijke gemeente wil dat graag samen met u doen, want altijd is een doopdienst weer een bijzonder feestelijke gebeurtenis!

lees meer »