Oogstdankdienst Oogstdankdienst
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een oogstdankdienst worden gehouden. Ook dit jaar is en wordt er weer geoogst in ons land. De natuur is zich gelukkig wat aan het herstellen, al is het zichtbaar dat niet alles de droogte heeft doorstaan, wat voor sommige van onze gemeenteleden een behoorlijke tegenslag betekent.
Wij verwachten en hopen desondanks dat wij als kerkelijke gemeente ook dit jaar weer een prachtige inzameling van fruit en bloemen tegemoet kunnen zien. Uw inbreng, met als titel “Samen delen” zien we dan ook als een belangrijk aspect van gemeente-zijn.
De vestigingen van Livio zullen verrast worden met fruit-schalen voor de gemeenschappelijke huiskamers, wat ook geldt voor het Zorghuis Twente.
Voor de bewoners van het Saalmerink, die niet in staat zijn naar de gemeenschappelijke ruimtes te gaan, zullen vrijwilligers de appartementen bezoeken. Zelfstandig wonende gemeenteleden van 82 jaar en ouder brengen we een boeket bloemen op hun huisadres. Bij voldoende mensen die bereid zijn dit te verzorgen, zal dat op zondag zijn, anders kunnen zij de bloemen op maandag verwachten. Door de veranderde werkwijze willen wij u vragen om ook aan bloemen te denken.
Het inbrengen van uw gaven kan op de volgende wijze:
• Buurse, gebouw Irene; op zaterdag 9 november tussen 9.30 en 11.00 uur
• Haaksbergen, de Richtershof; op zaterdag 9 november tussen 9.30 en 12.00 uur

We hopen met bovenstaande inbreng het “Samen delen” uit te dragen als teken van dankbaarheid voor wat de natuur ons schenkt, maar ook als teken van betrok-kenheid naar de mensen waarmee wij samen “gemeente’ zijn.
Anneke Heino, T: 5729551
Ria Slingerland, T: 5726901
terug