Privacy verklaring
04 feb 2019 Privacy verklaring
Sinds 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Onder de AVG krijgen personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacyrechten. Daarom heeft ook de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse (PGHB) een privacyverklaring moeten opstellen.
We hebben getracht de privacyverklaring van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse in makkelijk toegankelijke tekst weer te geven. U kunt de tekst openen door hier te klikken.
terug