Privacy verklaring van de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse

Privacy verklaring van de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse
Zij zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse kerk. in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen. 

De nieuwe privacywet "Algemene Verordening gegevensbescherming" (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Om aan deze wetgeving te voldoen zijn verschillende maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is het het opstellen van een privacy verklaring. In deze privacy verklaring wordt in toegankelijke tekst informatie gegeven over welke persoonsgegevens worden gebruikt en met welk doel. 

Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor contactpersoon bij de kerk is. U kunt de tekst openen door hier te klikken.
 
terug