Uitnodiging aan oud-ambtsdragers: gesprek over de toekomst van onze kerkelijke gemeente
06 feb 2022 Uitnodiging aan oud-ambtsdragers: gesprek over de toekomst van onze kerkelijke gemeente

Daarom de oproep in dit Kerkblad en op onze website, om hierover met ons in gesprek te gaan.

Daartoe is op donderdag 12 mei a.s. van 19.30-21.30 uur in onze kerk een ruimte gereserveerd en zijn Derk Klumpers en ondergetekende de gespreksleiders. Ter informatie verwijs ik u graag naar het organisatieontwikkelingsplan (OOP), dat op onze website te vinden is: www.pkn-haaksbergen.nl.

Mocht u deel willen nemen aan deze ontmoeting, en dat hopen we natuurlijk van harte, dan verzoek ik u dit per email aan mij te laten weten.

 

Namens de WOO-leden,

Wim Slingerland,

voorzitter/adviseur WOO (Werkgroep organisatieontwikkeling)

wlslingerland@hotmail.com

0653989764


Meer lezen? Klik de documenten hier onderaan. En ze worden daarna geopend.
Start gesprekken
Huis dat een levend lichaam wordt
De kern
 
terug