Uitgelicht: ontwikkelvisie kerkelijk erf
05 dec 2021 Uitgelicht: ontwikkelvisie kerkelijk erf
"Men handhaaft het religieus erfgoed en tegelijk draagt men bij aan het voorzieningenniveau van de omgeving. Het vrijwilligerswerk krijgt een impuls. En er is breed maatschappelijk draagvlak om de fysieke ziel in het centrum van de leefgemeenschap te handhaven.

Protestantse eigenaren scoren laag op enkele criteria die met samenwerking en netwerken te maken hebben. Ze hebben minder oog voor de gemeenschap, de mogelijkheden mensen in te schakelen, zowel operationeel als qua ideeënvorming en de uitgewerkte plannen hebben dan ook relatief weinig impact op andere projecten. Beleidsmakers op het protestantse erf zouden zich kunnen inzetten voor een veel actiever denken in netwerken en in het serieus nemen van de leefomgeving rond een kerkgebouw." 
Klik <hier voor meer informatie over het artikel Buurcontact

 
terug