Wie kleed mij aan? Wie kleed mij aan?
De vacatures zijn in mei al in aantocht: het gaat daarbij om één diaken als voorzitter en twee kerkrentmeesters. We zijn blij wanneer u zich beschikbaar stelt of een naam aandraagt zodat we onze organisatie weer kunnen aankleden. De scriba ziet uit naar uw bericht, per e-mail scriba@pkn-haaksbergen.nl
terug