Yes! De trainingen zijn weer begonnen
26 aug 2022 Yes! De trainingen zijn weer begonnen
Basiscatechese 2022-2023 voor kinderen in groep 7 & 8
Alle 10+ers van wie we weet hebben ontvangen nog een persoonlijke  uitnodiging. Het gaat om 5 wekelijkse bijeenkomsten in november. De andere helft in januari en februari. Het openingsbod is op maandagavond van 19:00 – 19:45. In onderling overleg kunnen we met elkaar op een ander moment in de namiddag of het begin van de avond uitkomen.
Thema van dit jaar is ‘de kerkdienst en de christelijke geloofsfeesten’

Jongerencatechese 2022-2023 voor 12+
Alle12+ers van wie we weet hebben ontvangen nog een persoonlijke  uitnodiging. Het gaat om 10 tweewekelijkse bijeenkomsten De eerste is gedacht op maandagvond van 20:00 – 21:00 uur. In onderling overleg kunnen we met elkaar op een ander moment in de namiddag of het begin van de avond uitkomen.
Thema van dit jaar is ‘de zeven werken van barmhartigheid’

Van niet alle 10ers hebben we adresgegevens e.d.
Helaas is onze ledenadministratie is t.a.v. jongeren verre van volledig. Huishoudens met gegadigden voor basis- of jongerecatechese die 15 september nog geen uitnodiging ontvangen hebben worden daarom vriendelijk verzocht om bij ondergetekende aan de bel te trekken.
Vorig seizoen hebben we – onder het mom van ‘als de berg niet naar Mozes komt, moet Mozes naar de berg komen’ – de uitnodiging een keer omgekeerd en de gezinnen uitgenodigd om een avondmaal één van de (op dat moment nog beide) dominees uit te nodigen. Dit jaar nodigen we als vanouds de jongeren weer uit.

belijdenismodule voorjaar 2023
Voorbij alle vanzelfsprekendheid bestaan er goede redenen om als belijdend lid samen met anderen te geloven. Niet om de kerk van het verleden te schragen, maar om de contouren te verkennen van de kerk van morgen.
Graag gaan wij het gesprek daarover aan in een module van zeven themabijeenkomsten tussen Carnaval  en Pinksteren (in 2023: tussen eind februari en eind mei).   Thema’s zijn: Eammaüswandeling, Spiritualiteit, de Bijbel, de kerkdienst, oecumene, de kerkelijke organisatie en coaching.
De module gaat in deze vorm van start als er minimaal drie personen de hele route willen gaan. Daar kunnen per thema-avond dan belangstellenden bij aansluiten. De module staat open voor iedereen van 18 tot 110 jaar. Tijden en plaats van samenkomst worden in onderling overleg vastgesteld.

ds. Job Stein (E j.stein@pkn-haaksbergen,nl T 5738956)
 
terug