Zin in...film
15 aug 2019 Zin in...film
Zin in ....
Over smaak valt niet te twisten, over wat je draagt in het bestaan nog minder. Maar we kunnen wel met elkaar delen wat ons raakt, wat ons uitdaagt, wat ons troost en wat ons in verwarring brengt. Daartoe zijn de 'Zin in '-bijeenkomsten gedacht.
Voor elke 'Zin in...'  apart aanmelden.

Zin in .... film
Twee avonden over films die ons diep geraakt hebben, nieuwe inzichten geboden hebben, misschien wel de koers van ons leven hebben veranderd of je de ogen geopend hebben voor een jou nog onbekende geestelijke wereld.
Wie zich aanmeldt legt de 1e avond een film op tafel.... Vier weken later gaan we één van de aangedragen films samen kijken en (na)bespreken.
'Zin in ... film' gaat alleen door als er op 18 oktober tenminste 3 aanmeldingen zijn.

Begeleider: ds. Job Stein
Data: vrijdag 25 oktober en vrijdag 15 november 2019
Tijd: aanvang 19:30 uur
Kosten: € 7,50
Locatie: Protestantse Kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4
Opgave via email: j.stein@pknhaaksbergen.nl, dominee Job Stein

 
terug