Fusiedocumenten
20 aug 2016 Fusiedocumenten
Relevante documenten die zijn gepubliceerd tijdens en ten behoeve van het fusieproces:

In het kader van het fusieproces van de hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse en de gereformeerde kerk te Haaksbergen zijn enkele beleidsnota's gepubliceerd. Deze zijn te downloaden via de onderstaande links.
  • Het document waarin de gezamenlijke visie is neergelegd is hier te downloaden .
  • In het Beleidsplan Diaconie zijn de volgende rubrieken uitgewerkt: Beleidsvoornemens; Diaconale taken; Prioriteiten; Beheerscommissie; Vermogensbeheer; Noodfonds; Giftenfonds; Vakantieproject; en Samen Anders. zie hier .
  • De Uitgangspunten en beleidspunten  van College van Kerkrentmeesters ( zie hier ) zijn uitgewerkt in de rubrieken: Taken College van Kerkrentmeesters; Taken eredienst; Gebouwen; Financiën; Pastoraat en Personeel. 
  • De nota van de commissie liturgie ( zie hier )
  • Het besluit van de plaatselijke regeling staat hier
  • Het concept van het Verenigingsbesluit staat hier.
terug