Over ons Over ons


De Protestantse Gemeente van Haaksbergen - Buurse is een middelgrote gemeente met ongeveer 1300 leden, in een overwegend katholieke omgeving met een actieve kern van zo’n 150 mensen. Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn; betrokken op elkaar en de wereld om ons heen.  We zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. 
We vinden het belangrijk dat de kerk voor iedereen een plek is om het christelijke geloof te vieren, te zoeken en te verdiepen. 

In de zomermaanden ontvangen we veel vakantiegangers in onze kerkdiensten en voor het bezichtigen van de kerk.

Naast onze eigen predikanten, gaan veel gastpredikanten uit de regio voor in onze kerkdiensten. 

De documenten die met het samengaan van de Gereformeerde Kerk Haaksbergen en de Hervormde Gemeente Haaksbergen - Buurse te maken hebben, vindt u hier.

Visienota van de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse 

Beleidsplan 2018-2022

Nota van de commissie liturgie 

Plaatselijke regeling

Terugblik op het jaar 2018

Beleidsplan Diaconie 

Uitgangspunten en beleidspunten  van College van Kerkrentmeesters

Verenigingsbesluit 

Jaarverslag College van Diakenen 2020.
terug