Introductie rondom de eredienst Introductie rondom de eredienst

Rondom de vieringen van de eredienst bestaat een aantal voorzieningen van praktische aard. We noemen ze hieronder:

 
Kunt u niet naar de kerk komen? Kunt u niet naar de kerk komen?

Over kerktelefoon, audioserver, ophaaldienst etc.

Wanneer u om wat voor reden dan ook niet of slecht naar de kerk kunt komen, zijn er enkele mogelijkheden beschikbaar om toch op de een of andere manier aan de eredienst deel te nemen. Lees meer..

lees meer »
 
Crèche Crèche

Voor zeer jonge kinderen is er in de Richtershof parallel aan de kerkdienst een crèche. De ingang van de Richtershof is links naast de kerk.

 
Bijzondere kerkdiensten Bijzondere kerkdiensten

Kerkelijk huwelijk.
Voor kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk overlegge men van tevoren met een der predikanten over de dag en tijd van de dienst. Tevens kan dan een afspraak gemaakt worden voor een pastoraal gesprek in verband met de huwelijksinzegening.

Gedachtenisdienst.
Ook bij diensten ter gedachtenis aan een overleden nabije of geliefde wordt u verzocht met een der predikanten een afspraak te maken over dag en tijd van de dienst. U kunt ook de begrafenisondernemer laten bemiddelen. De predikant zal contact opnemen voor een pastoraal gesprek.

 
Koffie na de dienst Koffie na de dienst

Op gezette tijden wordt u na afloop van de kerkdienst een kop koffie/thee/frisdrank aangeboden in de Richtershof. Meestal (maar niet altijd) is er een speciale aanleiding voor. Denkt u aan kennismaken met nieuw-ingekomenen, nieuwe ambtsdragers, acties van Kerk in Actie etc.

 
Bloemendienst Bloemendienst

Elke zondag worden de bloemen die de dienst opgesierd hebben als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Eén der aanwezige kerkgangers neemt het bezorgen voor zijn/haar rekening.

De bloemen worden verzorgd door gemeenteleden. Wanneer u ook bereid bent om voor een of meer mooie boeketten te zorgen, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau, tel. 0535741725. Dat wordt zeer gewaardeerd.

 
Cantorij Cantorij

De cantorij repeteert in de Richtershof op woensdagavond van 18.45-20.00 uur.
Contactadres: Nynke van Genderen, tel 0535722436.